ROMANTYCY Z SOLVAYU. 1940

Romantycy z Solvayu 1940 to fabularyzowana opowieść o losach grupki młodych teatralnych zapaleńców, którzy podczas hitlerowskiej okupacji znaleźli zatrudnienie w krakowskich zakładach Solvay, przemianowanych wówczas na Deutsche Chemische Ostwerke Solvay. Przedstawienie nawiązuje do wojennej biografii Karola Wojtyły, który rzeczywiście był w tamtym czasie robotnikiem w tej fabryce. Do historii należy także zaangażowanie młodego Wojtyły w prace podziemnego teatru Mieczysława Kotlarczyka . Spektakl łączy te fakty z życiorysu przyszłego papieża, by poprzez fikcyjną narrację o stworzeniu na terenie Solvayu grupy teatralnej i wystawieniu przez nią Fausta Goethego, w syntetycznym skrócie przenieść współczesnego widza w realia Krakowa czasów wojny , przede wszystkim zaś uzmysłowić mu świat wartości, będących fundamentem artystycznych działań adeptów teatru słowa. Na pierwszy plan wysuwa się tu kwestia wolności narodu oraz wolności artystycznej i jej granic. Obydwie kwestie stanowią problemową oś przedstawienia. W spektaklu wykorzystane zostaną fragmenty „ Fausta” Goethego ( w przekładzie Adama Pomorskiego), traktat Grignon de Monfort „O prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”,fragment „Króla i Aktora” R.Brandstaettera”, fragment poematu Karola Wojtyły „Promieniowanie Ojcostwa”.

 

reżyseria Stanisław Michno
scenariusz: Jacek Jankowski i Stanisław Michno

Wojciech Michno (Karol/ Faust),
Filip Jurkowski (Mieczysław/ Mefisto)
Aneta Stachyra, Anna Jędrzejczyk, Magdalena Roczymska (Małgorzata),
Maria Jazgar (Dziewczyna/ Matka Boska)
Juliusz/Dyrektor Trupy – Stanisław Michno

Paulina Czechanowska – Wiedźma
Aneta Stachyra/Magdalena Roczymska- Koczkodan
Anna Jędrzejczyk- Wiedźma Tandeciara
Marek Wolny / Włodzimierz Chrenkoff – Schulz
Aleksandra Cikała – Lilit
Kirił Denev – Kapo
Daniel Potocki – Gestapo,

scenografia:
Jacek Jankowski

projekt graficzny:
Paweł Wołos

rekwizyty:
Józef Maciołek (Futoma k. Rzeszowa)

kostiumy:
Anna Gorgoń

zdjęcia:
Adam Walanus

muzyka:
działanie wspólne

konsultacje z języka niemieckiego:
prof. Leon Zaręba

 

Czas trwania: 120 minut